1 độ c bằng bao nhiêu độ f

Tải xuống phần mềm Android của bọn chúng tôi

Bạn đang xem: 1 độ c bằng bao nhiêu độ f

Độ F thanh lịch Độ C (Hoán thay đổi đơn vị)

Định dạng

Độ chủ yếu xác

Lưu ý: Kết trái ngược phân số được sản xuất tròn xoe cho tới 1/64 gần nhất. Để sở hữu câu vấn đáp đúng mực rộng lớn van nài sướng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ những tùy lựa chọn bên trên thành phẩm.

Lưu ý: Quý khách hàng rất có thể tăng hoặc tách phỏng đúng mực của câu vấn đáp này bằng phương pháp lựa chọn số chữ số sở hữu nghĩa được đòi hỏi kể từ những tùy lựa chọn bên trên thành phẩm.

Xem thêm: ảnh công chúa disney

Lưu ý: Để sở hữu thành phẩm số thập phân giản đơn sướng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ tùy lựa chọn bên trên thành phẩm.

Hiển thị công thức

chuyển thay đổi Độ C thanh lịch Độ F

Hiển thị đang được hoạt động Hiển thị thành phẩm theo đuổi định hình số mũ Thêm thông tin: Độ C Thêm thông tin: Độ F

Độ C

Mặc cho dù ban sơ thang phỏng C được xác lập bởi vì điểm đông đúc của nước (và sau đây là vấn đề tan chảy của đá), tuy nhiên thang phỏng C giờ đầu tiên là 1 thang được suy rời khỏi, được xác lập có tương quan cho tới thang nhiệt độ phỏng Kelvin.

Giá trị 0 bên trên thang phỏng C (0 ° C) ni được xác lập là tương tự với 273,15 K, với độ chệnh chếch nhiệt độ phỏng của 1 ° C tương tự với độ chệnh chếch của 1 K, tức là độ cao thấp đơn vị chức năng vào cụ thể từng thang là như nhau. Như vậy tức là 100 ° C, trước đó được xác lập là vấn đề sôi của nước, ni được xác lập là tương tự với 373,15 K.

Thang đo phỏng C là 1 hệ phân tách khoảng, ko nên là hệ tỷ trọng, tức là thang đo phỏng C theo đuổi một thang kha khá chứ không cần nên vô cùng. cũng có thể thấy được điều nà

chuyển thay đổi Độ C thanh lịch Độ F

Độ F

Fahrenheit là 1 thang đo nhiệt độ phỏng nhiệt độ động lực học tập, với điểm ngừng hoạt động của nước là 32 phỏng F (°F) và điểm sôi là 212 °F (ở áp suất khí quyển chi chuẩn). Mức này khiến điểm sôi và điểm ngừng hoạt động của nước chênh chếch nhau đúng mực 180 phỏng. Vì vậy, một phỏng bên trên thang Fahrenheit là 1/180 khoảng chừng nhiệt độ phỏng kể từ điểm ngừng hoạt động tới điểm sôi của nước. Giá trị ko vô cùng được xác lập là -459,67°F.

Chênh chếch nhiệt độ phỏng 1°F tương tự với chênh chếch nhiệt độ phỏng 0,556°C.

Xem thêm: hình cute đơn giản

Bảng Độ C thanh lịch Độ F

Độ C Độ F
0 32.00
1 33.80
2 35.60
3 37.40
4 39.20
5 41.00
6 42.80
7 44.60
8 46.40
9 48.20
10 50.00
11 51.80
12 53.60
13 55.40
14 57.20
15 59.00
16 60.80
17 62.60
18 64.40
19 66.20
Độ C Độ F
20 68.00
21 69.80
22 71.60
23 73.40
24 75.20
25 77.00
26 78.80
27 80.60
28 82.40
29 84.20
30 86.00
31 87.80
32 89.60
33 91.40
34 93.20
35 95.00
36 96.80
37 98.60
38 100.40
39 102.20
Độ C Độ F
40 104.00
41 105.80
42 107.60
43 109.40
44 111.20
45 113.00
46 114.80
47 116.60
48 118.40
49 120.20
50 122.00
51 123.80
52 125.60
53 127.40
54 129.20
55 131.00
56 132.80
57 134.60
58 136.40
59 138.20