báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


Bạn đang xem bài viết ✅ Báo cáo thực hiện trách nhiệm nêu gương của Đảng viên ✅ tại trang web Pgdphurieng.edu.vn Bạn có thể kéo xuống đọc từng phần hoặc click nhanh vào mục lục để truy cập thông tin mình cần một cách nhanh chóng nhất.

Mẫu báo cáo việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của Đảng viên là mẫu báo cáo thực hiện Quy định 101-QĐ/TW. về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đây là mẫu báo cáo do chi bộ làm và gửi đảng uỷ, chi bộ. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ ràng các thông tin như tình hình, kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả. hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc tham khảo và tải về tại đây.

Mục lục bài viết

Mẫu báo cáo thực hiện Quy định 101-QĐ/TW

ĐẢNG BỘ …………………..

CHÀO BAN ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Không….-BC/CB

….., ngày … 20 tháng 12 ….

BÁO CÁO
Sơ bộ …. năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày …./…/20………… của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Thực hiện Công văn số 1220-CV/HU ngày……./…/20….. của Thường trực Ban về việc báo cáo sơ kết ngày…….. năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, chi bộ …………. Báo cáo cụ thể như sau:

Phần một
Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư

I. Tình hình chung

1. Đặc điểm tình hình

Trụ sở chính:……………………

Quá trình hình thành và phát triển:

……………………………………………………

……………………………………………………

– Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đều được đào tạo đạt chuẩn.

– Năm…… -…….. tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường là 60 người, trong đó Ban giám hiệu:…. giáo viên; giáo viên đứng lớp là…, nhân viên là… (có… hợp đồng: …quản lý thư viện, …bảo vệ, …phục vụ).

– Tổ chức bộ máy lãnh đạo nhà trường:

+ Ban giám hiệu: … hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng.

+ … Chi bộ hoạt động độc lập dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy.

+ Nhà trường có … tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

+ Trong trường có … các tổ chức đoàn thể: Hội chữ thập đỏ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam.

– Tổng số học sinh: …với …lớp.

2. Ưu nhược điểm

– Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, được sự nhất trí của chi bộ, sự thống nhất cao của cán bộ, đảng viên, giáo viên, từ đó việc triển khai thực hiện Quy định 101 -QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

– Khó khăn: Mặc dù có những thuận lợi nêu trên nhưng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt còn một số khó khăn nhất định như: một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. ít tham gia thụ động vào các chủ trương, kế hoạch của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, một phần do còn nặng về công tác chuyên môn.

II. Kết quả thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong……

1. Tình hình thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

1.1. Đối với các Ban, Tổ chức Đảng

Đảng ủy dự kiến ​​tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Quy định 101-QĐ/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên; Tại hội nghị, chi bộ đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách và các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo các cấp, cán bộ, đảng viên; đánh giá những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích nhân vật Xi-mông hay nhất (3 mẫu)

– Đảng ủy đã chỉ đạo đưa nội dung Quy chế vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ và yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương. Đồng chí người đứng đầu các đầu mối phải nêu gương trong rèn luyện tác phong, đạo đức, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư chi đoàn, lớp trưởng với Hiệu trưởng, bí thư đoàn trường để nắm rõ thông tin, tâm tư nguyện vọng của học sinh, từ đó điều chỉnh cách giảng dạy, phục vụ tốt hơn; nêu gương trong việc phát huy dân chủ tập thể, chấp hành nội quy cơ quan và pháp luật của Nhà nước.

Sau khi thực hiện Quy định 101, các tổ chức, cá nhân đã nêu gương thông qua các phong trào sâu rộng trong toàn ngành như: Đoàn Thanh niên với mô hình công trường an toàn giao thông; Phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương, đạo đức, tự học và sáng tạo; trường học không khói thuốc; phong trào làm cho thế giới sạch hơn.

– Công tác đánh giá, sơ kết của Thành ủy về việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 03-CT/TW , Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong 5 năm qua đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

– Hàng năm Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ. các đồng chí Đảng bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu các đơn vị do Tiểu ban quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo cấp uỷ cấp trên hàng năm đầy đủ, kịp thời, chính xác.

1.2. Đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu.

– Hàng năm, Đảng ủy quán triệt Quy định số 101-QĐ/TW gắn với thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên để đánh giá sự nêu gương của cán bộ, đảng viên; của lãnh đạo chủ chốt; ký cam kết thực hiện Quyết định 342 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được thực hiện hàng năm, chức trách, nhiệm vụ công tác của đảng viên gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm của người đứng đầu. nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Chỉ thị số 05-CT/TW về thực hiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, trung thực, thẳng thắn, góp ý chân thành cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ mình.

2. Đánh giá chung việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW qua……

2.1. Lợi thế

Qua gần 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt của chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường bước đầu đã gắn với thực tiễn. thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Tham Khảo Thêm:  TOP 3 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022

Cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thảo luận. thảo luận, đóng góp ý kiến ​​xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, qua đó khắc phục phần nào cách làm hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy sau kiểm điểm được quan tâm, nên cán bộ, đảng viên bị kiểm điểm có chuyển biến tích cực.

Trong mối quan hệ với quần chúng, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe ý kiến ​​từ công chúng; tiếp xúc, làm việc với học sinh, phụ huynh học sinh với thái độ khách quan, công bằng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thờ ơ, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho phụ huynh, học sinh; tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Hàng năm 100% đảng viên được cấp ủy cơ sở nhận xét, đánh giá tốt.

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong công tác, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thường xuyên nêu gương về trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm có trên 100% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.2. Điểm yếu, điểm yếu

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ở Chi bộ Trường vẫn còn những hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. của các cấp chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có lúc còn hạn chế; tinh thần kiểm điểm và tự phê bình, nhất là trong sinh hoạt Đảng chưa được phát huy; việc đăng ký các nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW còn chung chung, chưa cụ thể hóa, gây khó khăn trong việc đánh giá kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên; việc nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy định 101-QĐ/TW gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thực hiện thường xuyên; Công tác khen thưởng, biểu dương cán bộ, đảng viên gương mẫu có lúc chưa kịp thời.

2.3 Tác động của ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW

Chi bộ nhà trường đã nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và học tập chuyên đề hàng năm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Sở Giáo dục và Huấn luyện gắn với thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị. Các tổ chức hội, đoàn thể ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ; tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện ngày càng được phát huy tốt hơn. Qua quá trình tổ chức, triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế, quy ước trong việc thực hiện các tiêu chuẩn dựa trên 7 nội dung gương mẫu. Trong đơn vị củng cố được lòng tin đối với chi bộ Đảng, Ban Giám đốc, tạo động lực quan trọng

Tham Khảo Thêm:  đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 9 lần 1

thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời gian qua.

2.4. bài học kinh nghiệm

Qua 5 năm thực hiện Quy định số 101, Đảng ủy…………………….. đã rút ra những kinh nghiệm sau:

– Quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc về đời sống tinh thần cho tập thể giáo viên, những vấn đề phụ huynh học sinh bức xúc.

– Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống. cuộc sống và công việc hàng ngày. Đồng thời, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của lãnh đạo chủ chốt, thủ trưởng đơn vị, cán bộ, đảng viên trước quần chúng trong việc tự giác rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện, hành vi lệch lạc. chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Chỉ khi đó việc học mới mang lại kết quả thiết thực.

Phần thứ hai
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ……………………..; chỉ đạo chính quyền, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh giáo dục. học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục, rèn luyện để cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tiếp tục đưa nội dung nêu gương về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong chi bộ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy để công tác này đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Người nhận:

– Thường trực Huyện ủy;

– Ban Tổ chức Huyện ủy;

– Lưu CB.

T/M THẨM QUYỀN

BẢO VỆ

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này Báo cáo thực hiện trách nhiệm nêu gương của Đảng viên thuộc về Pgdphurieng.edu.vn Nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá để giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Related Posts

ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Bài tập chương 1 – Bài 7 – Sinh học 9 – Cô Đỗ Chuyên (HAY NHẤT) Bài tập chương 1 – Bài 7 – Sinh học…

tiểu luận: tăng cường quản lý nhà nước về thông tin y tế tuyến cơ sở

4.5/5 – (2 bình chọn) Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế luôn là chủ đề được quan tâm và là một trong những vấn…

biên bản kiểm tra thư viện của ban giám hiệu

Biên bản bàn giao tài liệu và trách nhiệm trong việc bàn giao thư viện trường học. Khái niệm biên bản bàn giao thư viện trường học…

cảm nhân về cuộc đời và sự nghiệp của bác

Nếu bạn muốn viết một bài luận đề 1 Viết bài tập làm văn số 5 lớp 9 ( Bài 20 Ngữ văn 9 ) thì không…

thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương

(Quanlynhanuoc.vn) – Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vấn…

mẫu báo cáo thực hành vật lý 12 cơ bản

Mục lục A. Kết quả báo cáo thực hành bài 6 vật lý 12 Học Ngay Lớp Ôn Tập Và Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT 2023 Môn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *