cách tính điểm học kì 2

Tất cả những ngôi trường THCS-THPT đều Đánh Giá, xếp loại học viên tự điểm khoảng. Trong số đó, từng môn học tập đều sở hữu nhiều cột điểm nhằm tính điểm khoảng môn. Vậy phương pháp tính điểm khoảng môn học tập kỳ 1 như vậy nào? Hãy coi chỉ dẫn cụ thể nhập nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay nhé!

Bạn đang xem: cách tính điểm học kì 2

Công thức tính điểm khoảng môn THCS-THPT

Vào ngày 26/8/2020, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra vẫn phát hành Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, sửa thay đổi quy định Đánh Giá và xếp loại học viên những bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Theo cơ, điểm khoảng môn học tập kỳ (ĐTBmhk) được xem theo dõi công thức sau:

Công thức tính điểm khoảng môn THCS-THPT
Công thức tính điểm khoảng môn THCS-THPT

Trong đó:

 • TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá Đánh Giá thông thường xuyên của môn học tập vào cụ thể từng học tập kỳ (gồm điểm đánh giá mồm và 15 phút).
 • ĐĐGgk: Điểm đánh giá Đánh Giá thời điểm giữa kỳ của môn học tập vào cụ thể từng học tập kỳ.
 • ĐĐGck: Điểm đánh giá Đánh Giá vào cuối kỳ của môn học tập vào cụ thể từng học tập kỳ.
 • SĐĐGtx = Số bài xích đánh giá Đánh Giá thông thường xuyên của môn học tập vào cụ thể từng học tập kỳ.

Hướng dẫn phương pháp tính điểm khoảng môn học tập kỳ 1

Dựa nhập công thức tính điểm khoảng môn học tập kỳ (ĐTBmhk) như bên trên, chúng ta có thể tính được ĐTB môn học tập kỳ 1 2022-2023. Trước Lúc đo lường, bạn phải tích lũy và ghi lại những loại điểm số của từng môn học tập.

Ví dụ 1: quý khách hàng B với bảng điểm môn Toán học tập kỳ 1 như sau:

 • Điểm đánh giá miệng: 8 và 9.
 • Điểm đánh giá 15 phút: 8 và 10.
 • Điểm đánh giá đằm thắm kỳ: 8,5.
 • Điểm đánh giá cuối kỳ: 8.

Thì phương pháp tính điểm khoảng môn học tập kỳ 1 của môn Toán là:

 • ĐTBmhk1 = [(8 + 9 + 8 + 10) + 2 x 8,5 + 3 x 8] / (4 + 5) = 8,4 (làm tròn xoe cho tới số thập phân loại nhất).

Hướng dẫn phương pháp tính điểm khoảng môn học tập kỳ 1

Ví dụ 2: quý khách hàng D với bảng điểm môn Tiếng Anh như sau:

 • Điểm đánh giá miệng: 7 và 9.
 • Điểm đánh giá 15 phút: 8 và 8.
 • Điểm đánh giá đằm thắm kỳ: 8.
 • Điểm đánh giá cuối kỳ: 8,5.

Thì phương pháp tính điểm khoảng môn học tập kỳ 1 của môn Tiếng Anh là:

 • ĐTBmhk1 = [(7 + 9 + 8 + 8) + 2 x 8 + 3 x 8,5] / (4 + 5) = 8,2.

Hướng dẫn phương pháp tính điểm khoảng môn học tập kỳ 1

Cách tính điểm khoảng môn cả năm học

Sau Lúc dành được điểm khoảng môn học tập kỳ 1 và học tập kỳ 2, chúng ta có thể tính được điểm khoảng môn cả năm. Để tính ĐTB cả năm THCS-THPT, hãy vận dụng công thức sau đây:

Cách tính điểm khoảng môn cả năm học
Công thức tính ĐTB môn cả năm trung học cơ sở 2023

Trong đó:

 • ĐTBmhk1 = Điểm khoảng môn học tập kỳ 1 (tính theo dõi thông số 1).
 • ĐTBmhk2 = Điểm khoảng môn học tập kỳ 2 (tính theo dõi thông số 2).

Để thực hiện rõ rệt công thức bên trên, hãy theo dõi dõi ví dụ ví dụ mặt mày dưới:

Bạn C với điểm khoảng môn Văn học tập kỳ 1 và học tập kỳ gấp đôi lượt là: ĐTBmhk1 = 7,5; ĐTBmhk2 = 8,5. Thì điểm khoảng môn Văn cả năm học tập là:

Xem thêm: ảnh anime nam đẹp

ĐTBmcn = (7,5 + 2 x 8,5) / 3 = 8,2 (làm tròn xoe cho tới số thập phân loại nhất).

Cách tính điểm khoảng môn tự Excel

Ngoài cơ hội vận dụng những công thức tính điểm khoảng môn học tập kỳ, chúng ta nên thi công những bảng tính Excel nhằm sử dụng cho tới nhiều môn học tập và nhiều học tập kỳ không giống nhau. Việc tính điểm khoảng môn tự Excel luôn luôn cho tới sản phẩm nhanh chóng và đúng đắn rộng lớn. Sau đấy là công việc nhằm các bạn thi công bảng tính Excel nhằm tính điểm khoảng môn:

Bước 1: Xây dựng bảng tính Excel ban đầu

Bảng tính này tiếp tục chứa chấp những vấn đề cơ phiên bản bao gồm thương hiệu môn học tập và thương hiệu những cột điểm số (kiểm tra mồm, đánh giá 15 phút, đánh giá thời điểm giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ). Trong số đó, số cột điểm KT mồm và KT 15 phút thông thường là 2-3 cột, tùy nhập quy tấp tểnh của ngôi trường học tập và nghề giáo.

Cách tính điểm khoảng môn tự Excel
Cách tính điểm khoảng môn học tập kỳ 1 tự Excel.

Bước 2: Đưa tài liệu nhập bảng tính Excel

Lúc này, hãy đem những điểm số của từng môn học tập nhập đích thị cột điểm. Hầu không còn những điểm số trung học cơ sở và trung học phổ thông đều thực hiện tròn xoe cho tới số thập phân loại nhất.

Cách tính điểm khoảng môn tự Excel

Bước 3: Xây dựng công thức tính điểm khoảng môn học tập kỳ

Tại cột tính điểm khoảng môn học tập kỳ, bạn phải thi công công thức tính đích thị. Cụ thể như sau:

Tại dù I4, nhập công thức: =(SUM(C4:F4)+G4*2+H4*3)/(4+5)

Trong đó:

 • SUM(C4:F4): Tổng điểm đánh giá thông thường xuyên (tổng ĐKT mồm và 15’).
 • G4*2: Điểm đánh giá thời điểm giữa kỳ tính theo dõi thông số 2.
 • H4*3: Điểm đánh giá vào cuối kỳ tính theo dõi thông số 3.
 • (4+5): Tổng số bài xích đánh giá thông thường xuyên + 5.

Hướng dẫn Cách tính điểm khoảng môn tự Excel

Bước 4: Tính điểm khoảng môn học tập kỳ

Lúc này, các bạn chỉ việc kéo thả công thức bên trên dù I4 cho những dù sót lại nhập cột ĐTBmhk1. Như vậy, bạn đã sở hữu bảng tính Excel tính điểm khoảng môn học tập kỳ 1. Hãy vận dụng bảng tính này nhằm tính điểm khoảng môn học tập kỳ 2.

Hướng dẫn Cách tính điểm khoảng môn tự Excel

Hy vọng nội dung bài viết bên trên trên đây khiến cho bạn biết phương pháp tính điểm khoảng môn học tập kỳ 1 trung học cơ sở và trung học phổ thông. quý khách hàng hoàn toàn có thể vận dụng công thức và tính điểm tay chân, hoặc thi công bảng tính Excel theo phía dẫn. Hãy nhằm lại phản hồi bên dưới nội dung bài viết này nếu như bạn với vướng mắc nào là không giống nhé!

Xem thêm: nền xanh da trời