khoe tiếng anh là gì

VIETNAMESE

khoe

Bạn đang xem: khoe tiếng anh là gì

khoe khoang

Khoe là thưa lên nét đẹp, hình mẫu chất lượng, hình mẫu hoặc, thông thường cố ý tăng thêm.

1.

Cô ấy luôn luôn phô bày vùng về số chi phí tìm kiếm được.

She always brags about how much money she earns.

Xem thêm: thấy mùa xuân

2.

Khoe vùng về những điều bản thân học tập thì chẳng lúc nào chất lượng cả.

It's never good to tát brag about what you've learned.

Chúng tớ nằm trong phân biệt một số trong những thông thường thực hiện lầm lẫn nhập giờ đồng hồ Anh như brag, boast, exaggerate nha!

Xem thêm: vết nhơ đam mỹ

- brag (khoe) thưa lên nét đẹp, hình mẫu chất lượng, hình mẫu hoặc, thông thường cố ý thưa chất lượng rộng lớn. (She's always bragging about how much money she earns. - Cô ấy luôn luôn phô bày về số chi phí tìm kiếm được.)

- boast (khoe khoang) chỉ việc thể hiện nay rằng các bạn vượt lên kiêu hãnh về điều gì này mà chúng ta cũng có thể thực hiện (I don't want to tát boast, but I can actually speak six languages.- Tôi không thích phô bày vùng, tuy nhiên tôi thực sự nói theo một cách khác sáu loại giờ đồng hồ.)

- exaggerate (phóng đại) chỉ việc thực hiện mang lại một chiếc gì cơ có vẻ như to hơn, chất lượng rộng lớn, xấu đi hoặc cần thiết rộng lớn đối với thực tiễn (The khách sạn was really filthy and I'm not exaggerating. - Khách sạn thực sự nhơ bẩn và tôi ko phóng đại đâu.)