kim cương quyển

Từ điển Phật học tập được bố trí bám theo trật tự kể từ A cho tới Z

Bạn đang được mò mẫm tìm kiếm nhằm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của kể từ khóa . Ý nghĩa của kể từ đá quý quyền bám theo Tự điển Phật học tập như sau:

Bạn đang xem: kim cương quyển

đem nghĩa là:

(金剛拳) Cũng gọi: Kim cương Như lai quyền, Phẫn nộ quyền, Kiên lao đá quý quyền ấn. đè tướng mạo này đặc trưng cho tới thức Đại đá quý trí, được sử dụng nhập Mạn trang bị la Kim cương giới. Một nhập 4 loại Quyền ấn, một trong 6 loại Quyền ấn của Mật giáo. Khi kết ấn này, ngón loại teo nhập trong trái tim bàn tay, còn 4 ngón cơ cầm lại trở nên quyền. (xt. Lục Chủng Quyền Ấn).

Trên đó là ý nghĩa sâu sắc của kể từ nhập khối hệ thống Tự điển Phật học tập online bởi Cổng tin tức Phật giáo nước ta hỗ trợ. Các kể từ khóa không giống về Phật học tập bên trên khối hệ thống sẽ tiến hành kế tiếp update.

Cảm ơn chúng ta vẫn truy vấn Tự điển Phật học tập online bên trên trang mái ấm.

Bạn cũng hoàn toàn có thể mò mẫm hiểu thêm thắt những kể từ khóa Phật học tập không giống đem nằm trong ký tự động ứng bên trên Tự điển Phật học tập online:

Xem thêm: sau khi bỏ rơi mười vị nam chính tôi chạy trốn thất bại

Kiếp tai 劫災 Kiếp tận 劫盡 ka la sai quỷ mến tinh anh xá Ka-la-lã Ka-la-lã 柯羅邏 Ka-la-pa Ka-na Kha-la Ka-na Ðề-bà Ka-pa-la-pa kakushin

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân bám theo truyền thống lịch sử Phật giáo, công ty chúng tôi hỗ trợ tư liệu dạy dỗ Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng lưu giữ và không ngừng mở rộng dự án công trình của công ty chúng tôi trọn vẹn dựa vào vào sự tương hỗ của chúng ta. Nếu thấy tư liệu của công ty chúng tôi hữu ích, hãy suy nghĩ quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Xem thêm: thời gian tươi đẹp của em và anh

Ngân mặt hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ thương hiệu + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.