may mắn tiếng anh

Ví dụ về phong thái dùng

Chúc chúng ta may mắn nhập sau này.

Well done on your great exam results and all the best for the future.

Bạn đang xem: may mắn tiếng anh

Chúc chúng ta may mắn bên trên tuyến phố sự nghiệp!

Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.

Chúc mừng chúng ta đang được lấy được vì chưng thạc sĩ và chúc chúng ta đi làm việc may mắn!

Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.

Chúc cặp đôi bạn trẻ mới nhất đính ước may mắn và hạnh phúc!

Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.

Mọi người bên trên... chúc chúng ta may mắn với việc làm mới nhất.

Xem thêm: dạ lan kinh hoa

From all at…, we wish you the best of luck in your new job.

Chúng tôi chúc chúng ta may mắn với việc làm mới nhất bên trên...

We wish you the best of luck in your new position of…

Chúng tôi chúc chúng ta may mắn với việc làm mới nhất bên trên...

We wish you the best of luck in your new job at…

Chúc chúng ta may mắn và thành công xuất sắc với...

Xem thêm: tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ

I wish you the best of luck and every success in…

Chúc chúng ta sở hữu ngày thao tác làm việc thứ nhất may mắn bên trên...

Good luck on your first day at…