minh hôn cái đầu anh á

 • Reads 188,376
 • Votes 6,660
 • Parts 87

Complete, First published Jun 17, 2017

Bạn đang xem: minh hôn cái đầu anh á

Table of contents

 • Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • C3: Chuyện cũ hồi còn trẻ con (1)

  Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • C10: Chuyện cũ hồi còn trẻ con (2)

  Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • C13: Không thể đoạt em cút

  Sat, Jun 17, 2017

 • C14: Chuyện cũ hồi còn trẻ con (3)

  Sat, Jun 17, 2017

 • C15: Phát hiện nay khối thi hài

  Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • C17: Cảnh sát thiệt công an giả

  Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • C19: Hoang đem tì bà thối

  Sat, Jun 17, 2017

 • C20: Chuyện cũ hồi còn trẻ con (4)

  Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • C24: Khách ko chào tuy nhiên đến

  Sat, Jun 17, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • C26: Chuyện cũ hồi còn trẻ con (5)

  Sat, Jun 24, 2017

 • C27: Kế hoạch đồng hồ thời trang trái ngược lắc

  Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • C29: Nắm giấy tờ bị nhặt được

  Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • C36: Từ vứt việc chạy trốn

  Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • C41: Lương Tư bị tập luyện kích bất thần

  Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

  Xem thêm: bạn học đánh người đừng vả mặt

 • C43: Thức tiêu hóa thú vị

  Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Sat, Jun 24, 2017

 • Tue, Jul 25, 2017

 • C53: Bánh trôi phố Lâm Đông

  Tue, Jul 25, 2017

 • Tue, Jul 25, 2017

 • Tue, Jul 25, 2017

 • C56: Đại chiến phanh mùng (2)

  Tue, Jul 25, 2017

 • C57: Đại chiến phanh mùng (3)

  Tue, Jul 25, 2017

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Chương 79. Ngoại truyện về Lương Mạc (1)

  Sun, Jun 10, 2018

 • Chương 80. Ngoại truyện về Lương Mạc (2)

  Sun, Jun 10, 2018

 • Chương 81. Ngoại truyện về Cố Nguyên (1)

  Sun, Jun 10, 2018

 • Chương 82. Ngoại truyện về Cố Nguyên (2)

  Sun, Jun 10, 2018

 • Chương 83. Ngoại truyện về Cố Nguyên (3)

  Sun, Jun 10, 2018

 • Chương 84. Ngoại truyện về Sở Du (1)

  Sun, Jun 10, 2018

 • Chương 85. Ngoại truyện về Sở Du (2)

  Sun, Jun 10, 2018

 • Chương 86. Ngoại truyện về Sở Du (3)

  Xem thêm: yêu hận vô tận

  Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

MINH HÔN CÁI ĐẦU ANH Á
  
  Nam chủ yếu cũng dạng nhất con kiến cộng đồng tình tuy nhiên anh này mặt mũi kêu ca chủ yếu cống, ko biết tỏ tình với chị thế nào là nên toàn thực hiện bao nhiêu trò tương đối "trẻ con":
  
  - Đâm lốp xe pháo của khách hàng chị nhằm chị van nài anh mang đến cút nhờ xe pháo về.
  
  - Nói giáo viên chuẩn bị ngồi sau chị nhằm nhìn chị thường ngày.
  
  - Mua đồ ăn chị mến nhằm nhập hộc bàn.
  
  - Gữi thư tình... tuy nhiên bị con cái nhỏ nằm trong lớp đập phá đám nên chị ko biết anh gữi thư cơ mang đến chị.
  
  Anh bị căn bệnh, như ý trị được. Chuẩn bị không còn thảy nhằm cho tới cầu hít chị thì bất ngờ.... lăn quay rời khỏi bị tiêu diệt. Mẹ anh không thích anh bị tiêu diệt nên thỏa thuận hợp tác với cùng 1 thương hiệu (cứ gọi là) đạo sĩ nhằm cứu vớt sinh sống anh, tuy nhiên anh là 1 trong xác sống (hút huyết, ăn sát người, thân thiện thể giá buốt băng). Mẹ anh phái mạnh chủ yếu cũng bắt phái đẹp chủ yếu cho tới minh hít với anh. Sau Khi anh sinh sống lại thì bám chặt lấy chị, nhốt chị nhập biệt thự nghỉ dưỡng. phần lớn khi trừng trị điên lên Khi chị tách xa vời anh cho dù chỉ 1s hoặc rằng ko yêu thương anh. Tóm lại anh tao yêu thương cuồng si, say đắm. Đúng theo phong cách sở hữu bị tiêu diệt cũng team mồ sinh sống lại nhằm ở với chị.

#676ngontinh