mục tiêu công lược con trai nam chủ

 • Reads 1,088,916
 • Votes 70,925
 • Parts 80

Complete, First published May 08, 2018

Bạn đang xem: mục tiêu công lược con trai nam chủ

Table of contents

 • Nên hiểu trước lúc vô truyện

  Tue, Jun 1, 2021

 • Thế giới I: Con trai tổng tài (1)

  Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Thế giới II: Nhi tử của nhà vua (1)

  Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Thế giới III: Con trai hình họa đế (1)

  Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Thế giới IV: Người nam nhi thần túng bấn (1)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Người nam nhi thần túng bấn (2)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Người nam nhi thần túng bấn (3)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Người nam nhi thần túng bấn (4)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Người nam nhi thần túng bấn (5)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Người nam nhi thần túng bấn (6)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Người nam nhi thần túng bấn (7)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Người nam nhi thần túng bấn (8)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Người nam nhi thần túng bấn (9)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Thế giới V: Con trai của GS (1)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

  Xem thêm: trò chơi sinh tồn vô hạn

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai của GS (10)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai của GS (11)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai của GS (12)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Thế giới VI: Nhi tử của tướng mạo quân (1)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Nhi tử của tướng mạo quân (2)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Nhi tử của tướng mạo quân (3)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Nhi tử của tướng mạo quân (4)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Nhi tử của tướng mạo quân (5)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Nhi tử của tướng mạo quân (6)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Thế giới VII: Con trai ngôi nhà thực hiện phim (1)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai ngôi nhà thực hiện phim (2)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai ngôi nhà thực hiện phim (3-1)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai ngôi nhà thực hiện phim (3-2)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai ngôi nhà thực hiện phim (4-1)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai ngôi nhà thực hiện phim (4-2)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai ngôi nhà thực hiện phim (5)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai ngôi nhà thực hiện phim (6)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Con trai ngôi nhà thực hiện phim (7)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 68: Con trai ngôi nhà thực hiện phim (8)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 69: Con trai ngôi nhà thực hiện phim (9)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 70: Con trai ngôi nhà thực hiện phim (10)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 71: Con trai ngôi nhà thực hiện phim (11)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 72: Con trai ngôi nhà thực hiện phim (12)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 73: Con trai ngôi nhà thực hiện phim (13)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 74: Con trai ngôi nhà thực hiện phim (14)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 75: Con trai ngôi nhà thực hiện phim (15)

  Mon, Jul 12, 2021

  Xem thêm: tôi là nam phụ không phải dụ thụ

 • Chương 76: Con trai ngôi nhà thực hiện phim (xong)

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 77: Thế giới một cách thực tế (Đại kết cục) Mon, Jul 12, 2021
Truyện: Mục chi tiêu công lược: nam nhi phái mạnh ngôi nhà (目标男主他儿子[快穿])
  
  Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên (我要成仙)
  
  Thể loại: Hệ thống, ngọt, xuyên thời gian nhanh, xuyên thư, 1v1
  
  Edit: Aya Shinta
  
  Bookcover by Kỳ Vân
  
  Văn án:
  
  Hệ thống 006 từng đem thật nhiều kí ngôi nhà, bên dưới sự "điều giáo" vô nằm trong dày công vất vả của cô ấy, từng vị kí ngôi nhà đều hoàn thiện suất sắc trách nhiệm.
  
  Nhưng rồi, mang 1 ngày 006 bị những kí ngôi nhà năng khiếu nại, còn cần thay cho quý khách hoàn thiện kiểu mẫu trách nhiệm bị tiêu diệt tiệt kia!
  
  006: "...Vì kiểu mẫu khỉ gì nhưng mà trách nhiệm công lược lại là nam nhi phái mạnh ngôi nhà chứ!"
  
  Hệ thống: "Xin không nên ân oán hận, còn nếu như không dòng sản phẩm năng lượng điện mươi vạn Volt được xem là hình trị."
  
  006: "Có tin tưởng tớ cáo giác ngươi hoặc không!"
  
  Hệ thống: "Tin chứ, vì như thế lẽ cơ ngươi mới nhất trở nên một kí ngôi nhà." (mỉm mỉm cười "thân thiện")
  
  Xem phía dẫn:
  
  1. Nguyên văn, mượn danh nghĩa công lược nhưng mà thì thầm yêu mến, logic gì gì cơ miễn bàn cho tới.
  
  2. Có CP
  
  *Lưu ý: Truyện ko cần bản thân edit nên đòi hỏi ko trả ver truyện những loại, vân vân và mây mây...

#24mauxuyên