sủng hậu chi lộ

                  
                       

Thư danh : Sủng Hậu Chi Lộ 

Tác fake : Tiếu Giai Nhân

Bạn đang xem: sủng hậu chi lộ

Thể loại : ngôn tình, thượng cổ, trọng sinh, tuy vậy trọng sinh, trạch đấu, sủng văn, trả.

Converter : tamquay

Nguồn : http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=115633

Văn án :

Đời trước Phó Dung là Túc vương vãi đái thiếp, thường xuyên chống độc sủng, không mong muốn Túc vương vãi đoản mệnh, nường cũng ở tìm hiểu tân hoan không giống thì trùng sinh.

Phó Dung mừng sát bị tiêu diệt, trùng sinh được a, chuyến này chắc chắn ham muốn lựa chọn phái nam nhân rất tốt gả chuồn. Ai ngờ Túc vương vãi đùng một cái quấn tăng trưởng, động tay động chân coi như đoạn, còn suy nghĩ cưới nường thực hiện vương vãi phi?

Xem thêm: xích ái sát thủ

Phó Dung thiệt lòng ko suy nghĩ gả,

Nàng ko kinh hoảng hắn buổi ngày cao lãnh bữa tối XX, tuy nhiên nường không thích thực hiện trái ngược phụ a.

Đọc nhắc nhở:

1. Song trọng sinh, 1V1, HE.

2. Nam công ty cường cưới cường sủng, phái nữ công ty một hàng không ngược.

Xem thêm: sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chính

Nội dung nhãn: Trùng sinh cung đình hầu tước đoạt làm đồng văn

Tìm tìm hiểu keyword: Nhân vật chính: Phó Dung, Từ Tấn ┃ kết hợp diễn: ┃ khuôn mẫu khác:

#####