ta có mỹ nhan thịnh thế

 • Reads 919,944
 • Votes 68,941
 • Parts 153

Complete, First published Aug đôi mươi, 2018

Bạn đang xem: ta có mỹ nhan thịnh thế

Table of contents

 • Mon, Aug đôi mươi, 2018

 • Mon, Aug đôi mươi, 2018

 • Phần 1 - chương 1: Đằng sau ánh hào quang đãng (1)

  Mon, Aug đôi mươi, 2018

 • Phần 1 - chương 2: Đằng sau ánh hào quang đãng (2)

  Mon, Aug đôi mươi, 2018

 • Phần 1 - chương 3: Đằng sau ánh hào quang đãng (3)

  Mon, Aug đôi mươi, 2018

 • Phần 1 - chương 4: Đằng sau ánh hòa quang đãng (4)

  Tue, Aug 21, 2018

 • Phần 1 - chương 5: Đằng sau ánh hào quang đãng (5)

  Tue, Aug 21, 2018

 • Phần 1 - chương 6: Đằng sau ánh hào quang đãng (6)

  Wed, Aug 22, 2018

 • Phần 1 - chương 7: Đằng sau ánh hào quang đãng (7)

  Sun, Aug 26, 2018

 • Phần 1 - chương 8: Đằng sau ánh hào quang đãng (8)

  Sun, Aug 26, 2018

 • Phần 1 - chương 9: Đằng sau ánh hào quang đãng (9)

  Fri, Aug 31, 2018

 • Phần 1 - chương 10: Đằng sau ánh hào quang đãng (10)

  Sat, Sep 1, 2018

 • Phần 1 - chương 11: Đằng sau ánh hào quang đãng (11)

  Sun, Sep 2, 2018

 • Phần 1 - chương 12: Đằng sau ánh hào quang đãng (12)

  Mon, Sep 3, 2018

 • Phần 1 - chương 13: Đằng sau ánh hào quang đãng (13)

  Thu, Sep 6, 2018

 • Phần 1 - chương 14: Đằng sau ánh hào quang đãng (14)

  Thu, Sep 6, 2018

 • Phần 1 - chương 15: Đằng sau ánh hào quang đãng (15)

  Fri, Sep 7, 2018

 • Phần 1 - chương 16: Đằng sau ánh hào quang đãng (16)

  Fri, Sep 7, 2018

 • Phần 1 - chương 17: Đằng sau ánh hào quang đãng (17)

  Mon, Sep 10, 2018

 • Phần 1 - Chương 18: Đằng sau ánh hào quang đãng (18)

  Thu, Sep 13, 2018

 • Phần 2 - Chương 19: Lãnh Cung Phế Phi (1)

  Thu, Sep 13, 2018

 • Phần 2 - Chương đôi mươi : Lãnh Cung Phế Phi (2)

  Sat, Sep 15, 2018

 • Phần 2 - Chương 21.1 : Lãnh Cung Phế Phi (3)

  Tue, Sep 18, 2018

 • Phần 2 - Chương 21.2 : Lãnh Cung Phế Phi (4)

  Fri, Sep 21, 2018

 • Phần 2 - Chương 21.3: Lãnh Cung Phế Phi (5)

  Sat, Sep 29, 2018

 • Phần 2 - Chương 22: Lãnh Cung Phế Phi (6)

  Sun, Oct 14, 2018

 • Phần 2 - Chương 23.1: Lãnh Cung Phế Phi (7)

  Sun, Oct 14, 2018

 • Phần 2 - Chương 23.2: Lãnh Cung Phế Phi (8)

  Mon, Oct 15, 2018

 • Phần 2 - Chương 24: Lãnh Cung Phế Phi (9)

  Tue, Oct 16, 2018

 • Phần 2 - Chương 25.1: Lãnh Cung Phế Phi (10)

  Thu, Oct 25, 2018

 • Phần 2 - Chương 25.2: Lãnh Cung Phế Phi (11)

  Fri, Oct 26, 2018

 • Phần 2 - Chương 26.1: Lãnh Cung Phế Phi (12)

  Mon, Oct 29, 2018

 • Phần 2 - Chương 26.2: Lãnh Cung Phế Phi (13)

  Fri, Nov 2, 2018

 • Phần 2 - Chương 27: Lãnh Cung Phế Phi (14)

  Sat, Nov 3, 2018

 • Phần 2 - Chương 28.1: Lãnh Cung Phế Phi (15)

  Mon, Nov 12, 2018

 • Phần 2 - Chương 28.2: Lãnh Cung Phế Phi (16)

  Tue, Nov 13, 2018

 • Phần 2 - Chương 28.3: Lãnh Cung Phế Phi (17)

  Thu, Nov 15, 2018

 • Phần 2 - Chương 29: Phiên Ngoại Nhạc Lăng Tiêu

  Fri, Nov 16, 2018

 • Phần 3: Quý Khách gái cũ võng hồng của đại thiếu thốn gia

  Mon, Nov 19, 2018

 • Phần 3 - Chương 30: Đại thiếu thốn gia ngôi nhà nhiều (1)

  Mon, Nov 19, 2018

 • Phần 3 - Chương 31.1: Đại Thiếu Gia Nhà Giàu (2)

  Tue, Nov đôi mươi, 2018

 • Phần 3 - Chương 31.2: Đại Thiếu Gia Nhà Giàu (3)

  Thu, Nov 22, 2018

 • Phần 3 - Chương 32: Đại thiếu thốn gia ngôi nhà nhiều (4)

  Sat, Nov 24, 2018

 • Phần 3 - Chương 33.1: Đại thiếu thốn gia ngôi nhà nhiều (5)

  Mon, Nov 26, 2018

 • Phần 3- Chương 33.2: Đại thiếu thốn gia ngôi nhà nhiều (6)

  Thu, Nov 29, 2018

 • Phần 3 - Chương 33.3: Đại thiếu thốn gia ngôi nhà nhiều (7)

  Thu, Nov 29, 2018

 • Phần 3 - Chương 34: Đại thiếu thốn gia ngôi nhà nhiều (8)

  Sun, Dec 2, 2018

 • Phần 3 - Chương 35.1: Đại thiếu thốn gia ngôi nhà nhiều (9)

  Thu, Dec 6, 2018

 • Phần 3 - Chương 35.2: Đại thiếu thốn gia ngôi nhà nhiều (10)

  Thu, Dec 6, 2018

 • Phần 3 - Chương 36: Đại Thiếu Gia Nhà Giàu (11)

  Fri, Dec 7, 2018

 • Phần 3 - Chương 37.1: Đại Thiếu Gia Nhà Giàu (12)

  Fri, Dec 7, 2018

 • Phần 3 - Chương 37.2: Đại Thiếu Gia Nhà Giàu (13)

  Fri, Dec 7, 2018

 • Phần 3 - Chương 38: Đại Thiếu Gia Nhà Giàu (14)

  Fri, Dec 7, 2018

 • Phần 3 - Chương 39: Đại Thiếu Gia Nhà Giàu (15)

  Fri, Dec 7, 2018

 • Sat, Dec 8, 2018

 • Phần 3 - Chương 40.1: Đại Thiếu Gia Nhà Giàu (16)

  Mon, Dec 10, 2018

 • Phần 3 - Chương 40.2: Đại Thiếu Gia Nhà Giàu (17)

  Wed, Dec 12, 2018

 • Phần 3 - Chương 41: Đại Thiếu Gia Nhà Giàu (18)

  Fri, Dec 14, 2018

 • Phần 4:Tài tử dân quốc coi thường bỉ hạ lối thê*vô học

  Fri, Dec 14, 2018

 • Phần 4 - Chương 42.1: Mỹ Nhân Dân Quốc (1)

  Sat, Dec 15, 2018

 • Phần 4 - Chương 42.2: Mỹ Nhân Dân Quốc (2)

  Mon, Dec 17, 2018

 • Phần 4 - Chương 43.1: Mỹ Nhân Dân Quốc (3)

  Mon, Dec 17, 2018

 • Phần 4 -Chương 43.2: Mỹ Nhân Dân Quốc (4)

  Mon, Dec 17, 2018

 • Wed, Dec 19, 2018

 • Phần 4 - Chương 43.3: Mỹ Nhân Dân Quốc (5)

  Sun, Dec 23, 2018

 • Phần 4 - Chương 44.1: Mỹ Nhân Dân Quốc (6)

  Sun, Dec 23, 2018

 • Phần 4 - Chương 44.2: Mỹ Nhân Dân Quốc (7)

  Sat, Dec 29, 2018

 • Phần 4 - Chương 44.3: Mỹ Nhân Dân Quốc (8)

  Mon, Dec 31, 2018

 • Phần 4 - Chương 44.4: Mỹ Nhân Dân Quốc (9)

  Wed, Jan 2, 2019

 • Sat, Jan 5, 2019

 • Phần 4 - Chương 45.1: Mỹ Nhân Dân Quốc (10)

  Mon, Jan 7, 2019

 • Phần 4 - Chương 45.2: Mỹ Nhân Dân Quốc (11)

  Tue, Jan 8, 2019

 • Phần 4 - Chương 46.1: Mỹ Nhân Dân Quốc (12)

  Thu, Jan 10, 2019

 • Phần 4 -Chương 46.2: Mỹ Nhân Dân Quốc (13)

  Thu, Jan 10, 2019

 • Phần 4 - Chương 46.3: Mỹ Nhân Dân Quốc (14)

  Thu, Jan 10, 2019

 • Phần 4 - Chương 47.1: Mỹ Nhân Dân Quốc (15)

  Fri, Jan 18, 2019

 • Phần 4 - Chương 47.2: Mỹ Nhân Dân Quốc (16)

  Xem thêm: đọc truyện thần mộ

  Sat, Jan 19, 2019

 • Phần 4 - Chương 47.3: Mỹ Nhân Dân Quốc (17)

  Sun, Jan đôi mươi, 2019

 • Phần 4 - Chương 48: Mỹ Nhân Dân Quốc (18)

  Tue, Jan 22, 2019

 • Phần 4 - Chương 49.1: Mỹ Nhân Dân Quốc (19)

  Tue, Jan 22, 2019

 • Phần 4 -Chương 49.2: Mỹ Nhân Dân Quốc (20)

  Tue, Jan 22, 2019

 • Phần 5: Các phái mạnh thần ghét bỏ vứt đại đái thư bậm bạp

  Tue, Jan 22, 2019

 • Phần 5 - Chương 50: Trường Học Nhất vịn (1)

  Thu, Jan 24, 2019

 • Phần 5 - Chương 51: Trường Học Nhất vịn (2)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 52.1: Trường Học Nhất vịn (3)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 52.2: Trường Học Nhất vịn (4)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 53: Trường Học Nhất vịn (5)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 54.1: Trường Học Nhất vịn (6)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 54.2: Trường Học Nhất vịn (7)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 54.3: Trường Học Nhất vịn (8)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 55.1: Trường Học Nhất vịn (9)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 55.2: Trường Học Nhất vịn (10)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 55.3: Trường Học Nhất vịn (11)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 56: Trường Học Nhất vịn (12)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 57.1: Trường Học Nhất vịn (13)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 57.2: Trường Học Nhất vịn (14)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 58.1: Trường học tập nhất bá (15 )

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 58.2: Trường học tập nhất bá (16)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 59.1: Trường học tập nhất bá (17)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 59.2: Trường học tập nhất bá (18)

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 5 - Chương 60: Phiên nước ngoài Tô Lương

  Fri, Feb 1, 2019

 • Phần 6: Nữ cặn buồn chán trọng sinh, nữ giới phụ pháo hôi kết hợp thao diễn

  Sat, Feb 2, 2019

 • Phần 6 - Chương 61: Siêu sao về bên (1)

  Fri, Feb 8, 2019

 • Phần 6 - Chương 62.1: Siêu sao về bên (2)

  Fri, Feb 8, 2019

 • Phần 6 - Chương 62.2: Siêu sao về bên (3)

  Fri, Feb 8, 2019

 • Phần 6 - Chương 63: Siêu sao về bên (4)

  Sat, Feb 9, 2019

 • Phần 6 - Chương 64.1: Siêu Sao Trở Về (5)

  Wed, Feb đôi mươi, 2019

 • Phần 6 - Chương 64.2: Siêu Sao Trở Về (6)

  Wed, Feb đôi mươi, 2019

 • Phần 6 - Chương 65: Siêu Sao Trở Về (7)

  Fri, Feb 22, 2019

 • Phần 6 - Chương 66.1: Siêu Sao Trở Về (8)

  Mon, Feb 25, 2019

 • Phần 6 - Chương 66.2: Siêu Sao Trở Về (9)

  Mon, Feb 25, 2019

 • Phần 6 - Chương 67: Siêu Sao Trở Về (10)

  Wed, Feb 27, 2019

 • Phần 6 - Chương 68.1: Siêu Sao Trở Về (11)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Phần 6 - Chương 68.2: Siêu Sao Trở Về (12)

  Tue, Mar 5, 2019

 • Phần 6 - Chương 69: Siêu sao về bên (13)

  Tue, Mar 5, 2019

 • Phần 6 - Chương 70.1: Siêu sao về bên (14)

  Tue, Mar 5, 2019

 • Phần 6 - Chương 70.2: Siêu sao về bên (15)

  Tue, Mar 5, 2019

 • Phần 6 - Chương 71: Siêu sao về bên (16)

  Tue, Mar 5, 2019

 • Phần 6 - Chương 72.1: Siêu sao về bên (17)

  Wed, Mar 6, 2019

 • Phần 6 - Chương 72.2: Siêu sao về bên (18)

  Wed, Mar 6, 2019

 • Phần 6 - Chương 73.1: Siêu Sao Trở Về (19)

  Wed, Mar 6, 2019

 • Phần 6 - Chương 73.2: Siêu Sao Trở Về (20)

  Wed, Mar 6, 2019

 • Phần 6 - Chương 74.1: Siêu Sao Trở Về (21)

  Sat, Mar 9, 2019

 • Phần 6 - Chương 74.2: Siêu Sao Trở Về (22)

  Sat, Mar 9, 2019

 • Phần 7 : Tiện Thiếp Vương Phủ

  Mon, Mar 11, 2019

 • Phần 7 - Chương 75: Tiện thiếp vương vãi phủ (1)

  Mon, Mar 11, 2019

 • Phần 7 - Chương 76: Tiện thiếp vương vãi phủ (2)

  Mon, Mar 11, 2019

 • Phần 7 - Chương 77.1: Tiện thiếp vương vãi phủ (3)

  Mon, Mar 11, 2019

 • Phần 7 - Chương 77.2: Tiện thiếp vương vãi phủ (4)

  Mon, Mar 11, 2019

 • Phần 7 - Chương 78.1: Tiện thiếp vương vãi phủ (5)

  Tue, Mar 12, 2019

 • Phần 7 - Chương 78.2: Tiện thiếp vương vãi phủ (6)

  Tue, Mar 12, 2019

 • Phần 7 - Chương 78.3: Tiện thiếp vương vãi phủ (7) Tue, Mar 12, 2019
 • Phần 7 - Chương 79.1: Tiện thiếp vương vãi phủ (8)

  Tue, Mar 12, 2019

 • Phần 7 - Chương 79.2: Tiện thiếp vương vãi phủ (9)

  Tue, Mar 12, 2019

 • Phần 7 - Chương 80.1: Tiện thiếp vương vãi phủ (10)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Phần 7 - Chương 80.2: Tiện thiếp vương vãi phủ (11)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Phần 7 - Chương 81: Tiện thiếp vương vãi phủ (12)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Phần 7 - Chương 82.1: Tiện thiếp vương vãi phủ (13)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Phần 7 - Chương 82.2: Tiện thiếp vương vãi phủ (14)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Phần 7 - Chương 83.1: Tiện thiếp vương vãi phủ (15)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Phần 7 - Chương 83.2: Tiện thiếp vương vãi phủ (16)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Phần 7 - Chương 84.1: Tiện thiếp vương vãi phủ (17)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Phần 7 - Chương 84.2: Tiện thiếp vương vãi phủ (18)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Phần 7 - Chương 84.3: Tiện thiếp vương vãi phủ (19)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Thu, Feb 2, 2023

 • Phần 8 - Chương 85: Thanh Mị Hồ (1)

  Sun, Feb 5, 2023

 • Phần 8 - Chương 86: Thanh Mị Hồ (2-4)

  Sun, Feb 5, 2023

 • Phần 8 - Chương 87: Thanh Mị Hồ (5 - 7)

  Sun, Feb 5, 2023

 • Phần 8 - Chương 88: Thanh Mị Hồ (8-9)

  Sun, Feb 5, 2023

 • Phần 8 - Chương 89: Thanh Mị Hồ (10-11)

  Sun, Feb 5, 2023

 • Phần 9 - Chương 90: Chi Ngộ Phật (1)

  Sun, Feb 5, 2023

 • Phần 9 - Chương 91: Chi Ngộ Phật (2)

  Sun, Feb 5, 2023

  Xem thêm: truyện ngôn tình cổ đại full

 • Phần 9 - Chương 92: Chi Ngộ Phật (3)

  Sun, Feb 5, 2023

Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế (Mau Xuyên)
  Tác Giả: Giang Sơn Vi Vũ
  Thể loại: Mau xuyên, 1vs1, Nguyên quý phái, Hiện đại, Cận đại, Cổ đại, Ngôn tình, HE, Tình cảm, Nghịch tập dượt, Nữ phụ, Ngược tra, Vả mặt mũi, Báo thù oán.
  Tình trạng: Hoàn convert, 92 chương + phiên ngoại
  Editor: Cà Ri, Bella
  Bảng mục lục:
  Tổng tài vứt vứt lọ hoa nữ giới minh tinh ma ( hoàn)
  Lãnh cung phế truất phi sắc đẹp nhạt tàn bị vứt vứt (hoàn)
  Quý Khách gái cũ võng hồng* của đại thiếu thốn gia (hoàn)
  *võng hồng: hot face
  Tài tử dân quốc coi thường bỉ hạ lối thê* vô học tập (hoàn)
  * hạ lối thê: người bà xã đang được ly hôn
  Các phái mạnh thần ghét bỏ vứt đại đái thư bậm bạp (hoàn)
  Nữ cặn buồn chán trọng sinh, nữ giới phụ pháo hôi kết hợp thao diễn (hoàn)
  Tiện thiếp vương vãi phủ (hoàn)
  Thới giới một cách thực tế (hoàn)
  Phiên nước ngoài trị lối (hoàn)
  ----
  Nguồn: https://www.facebook.com/caribohouse.gmail/ + wattpad+DDLQD
  ----
  # REVIEW : Hội đa phần Chữ
  -----
  Link convert: wikidich+tangthuvien
  ----
  P/S: thanks HNC

#33xuyênkhông