thứ nữ vợ kế

 • Reads 180,342
 • Votes 3,686
 • Parts 87

Ongoing, First published Mar 18, 2018

Bạn đang xem: thứ nữ vợ kế

Table of contents

 • Sun, Mar 18, 2018

 • Sun, Mar 18, 2018

 • Sun, Mar 18, 2018

 • Sun, Mar 18, 2018

 • Sun, Mar 18, 2018

 • Sun, Mar 18, 2018

 • Sun, Mar 18, 2018

 • Sun, Mar 18, 2018

 • Sun, Mar 18, 2018

 • Sun, Mar 18, 2018

 • chương 11: lòng hiếu thảo

  Mon, Mar 19, 2018

 • Mon, Mar 19, 2018

 • Mon, Mar 19, 2018

 • Mon, Mar 19, 2018

 • Mon, Mar 19, 2018

 • Mon, Mar 19, 2018

 • Mon, Mar 19, 2018

 • Mon, Mar 19, 2018

 • Mon, Mar 19, 2018

 • Mon, Mar 19, 2018

 • Mon, Mar 19, 2018

 • Wed, Jun 13, 2018

 • Wed, Jun 13, 2018

 • Wed, Jun 13, 2018

 • Wed, Jun 13, 2018

 • Wed, Jun 13, 2018

 • Wed, Jun 13, 2018

 • Wed, Jun 13, 2018

 • Wed, Jun 13, 2018

 • Wed, Jun 13, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

  Xem thêm: kinh niên thư

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Tue, Jul 17, 2018

 • Tue, Jul 17, 2018

 • Tue, Jul 17, 2018

 • Tue, Jul 17, 2018

 • Tue, Jul 17, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

  Xem thêm: cậy quân sủng full

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển
  Thể loại: Trọng sinh, xuyên không
  Nguồn: truyenfull. vn
  
  Nhân vật phái đẹp chủ yếu giản dị đơn thuần người con ko được mong đợi của những người thân phụ là con cái loại nhập triều đình và u là tam đẵng lưu gia tuy nhiên chỉ vạn bất đắc dĩ leo nệm mái ấm nhưng mà thôi...
  
  Nữ chủ yếu kiếp trước vẫn tận dụng vẻ đẹp trời phú của tôi nhưng mà vẫn lên nệm với anh rể , kiếp này tuy rằng cô chỉ mong muốn sở hữu một cuộc sống thường ngày thông thường đầy đủ ăn nhiều đem tuy nhiên không có ai hiểu rằng điều đó sẽ sở hữu được được hay là không vì thế cô còn cần trả cái giá bán của tôi nhập kiếp trước !!!

#527sinh