tiên vốn thuần lương

 • Reads 41,116
 • Votes 480
 • Parts 14

Complete, First published Jan 10, 2018

Bạn đang xem: tiên vốn thuần lương

Table of contents

Tác giả: Chính Nguyệt Sơ Tứ ( 正月初四 )
  Tên gốc: 仙本纯良
  
  Nguồn: TTV 
  
  Edit: Ladybjrd.
  
  (https://ladybjrd.wordpress.com/).
  
  Kim Phi Dao: Ta nằm mê tưởng đó là thân thuộc ở một chiếc tràn ngập ái nằm trong hoà bình tu tiên trái đất, chiếm hữu không còn thảy bại hoại đều hẳn là hủy hoại.
  
  Mọi người: Kia trước không còn mời mọc ngươi tự động sát lên đường.
  
  Thân là Tu Tiên Giới "Bại hoại", tớ tưởng nói: Kỳ thiệt tớ là khuôn người thuần lương lậu, thiệt sự!

#23tiên