tiểu luận: tăng cường quản lý nhà nước về thông tin y tế tuyến cơ sở


4.5/5 – (2 bình chọn)

Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế luôn là chủ đề được quan tâm và là một trong những vấn đề quan trọng trong ngành y tế hiện nay. Để hoàn thành dạng đề này đòi hỏi các bạn phải có những lưu ý nhất định về đề cũng như cách làm. Vì vậy, với mục đích giúp các bạn hoàn thành bài luận của mình một cách tốt nhất, dưới đây là 20 đề với 7 bài văn mẫu được đánh giá cao nhất trong các khóa học, để các bạn tham khảo.

1. 20+ đề tiểu luận quản lý nhà nước về y tế – MIỄN PHÍ

20+ đề tài tiểu luận quản lý nhà nước về y tế
20+ đề tài tiểu luận quản lý nhà nước về y tế

Chủ đề 1: Quản lý nhà nước về nhân lực y tế từ thực tiễn tỉnh XX.

Chủ đề 2: Luận án quản lý nhà nước về y tế trong khám bệnh, chữa bệnh từ thực tiễn XX.

Chủ đề 3: Nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực y tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ đề 4: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh khi sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại một số bệnh viện công ở tỉnh XX.

Chủ đề 5: Phát triển nguồn nhân lực quản lý ngành y tế tỉnh XX.

Chủ đề 6: Hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, văn bản đến tại Sở Y tế tỉnh XX.

Chủ đề 7: Tình hình quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại xã X, tỉnh XX.

Chủ đề 8: Quản lý nhà nước về y tế liên quan đến hoạt động nhập khẩu khẩu trang và trang thiết bị y tế tại bệnh viện XX.

Chủ đề 9: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho y tế ở Việt Nam.

Chủ đề 10: Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện công nhìn từ thực tiễn tại thành phố XX.

Chủ đề 11: Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về đấu thầu thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh XX.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 2 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Cánh diều

Chủ đề 12: Xử lý vi phạm đối với người cho mượn thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT huyện XX, tỉnh XX.

Chủ đề 13: Thực trạng quản lý nhà nước về y tế dự phòng tại các cơ sở tư nhân trên địa bàn tỉnh XX.

Chủ đề 14: Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố XX.

Chủ đề 15: Tìm hiểu về quản lý nhà nước đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập tỉnh XX.

Chủ đề 16: Đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh tại tỉnh XX.

Chủ đề 17: Xử lý hành chính hành vi khám bệnh ngoài giờ tại bệnh viện XX.

Chủ đề 18: Thực trạng và hiệu quả mô hình can thiệp nâng cao quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện XX.

Chủ đề 19: Luận án Quản lý nhà nước về y tế trong chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng.

Chủ đề 20: Quản lý nhà nước về giám định y khoa hiện nay ở Việt Nam.

2. Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế: Chi bảo hiểm y tế

Tên chủ đề: Quản lý nhà nước về chi BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tóm tắt các chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận chung về quản lý chi BHYT
 • Chương 2: Thực trạng quản lý chi BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chi bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ảnh mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về y tế
Chi bảo hiểm y tế

Download mẫu luận văn: Liên kết tải xuống

3. Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế: Hoạt động y tế dự phòng

Tên chủ đề: Quản lý nhà nước về hoạt động y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tham Khảo Thêm:  Trong phân tử nước và ammonia, phân tử nào có thể tạo nhiều liên kết hydrogen hơn

Tóm tắt các chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với hoạt động y tế dự phòng
 • Chương 2: Quản lý nhà nước về hoạt động y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ảnh mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về y tế
Hoạt động y tế dự phòng

Download mẫu luận văn: Liên kết tải xuống

4. Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế: Chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế

Tên chủ đề: Quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt các chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Ảnh mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về y tế
Chất lượng dịch vụ Bảo hiểm sức khỏe

Download mẫu luận văn: Liên kết tải xuống

5. Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế: Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tên chủ đề: Quản lý nhà nước về chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tóm tắt các chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về chi bảo hiểm y tế
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về chi BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về chi bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ảnh mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về y tế
Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Download mẫu luận văn: Liên kết tải xuống

6. Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế: Đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh

Tên chủ đề: Quản lý nhà nước về đấu thầu thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang- Thực trạng và giải pháp

Tham Khảo Thêm:  Khi hình thành các hợp chất ion, ...(1)... mất các electron

Tóm tắt các chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về đấu thầu thuốc
 • Chương 2: Thực trạng đấu thầu thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Chương 3: Mục tiêu và giải pháp đấu thầu thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang
Ảnh mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về y tế
Đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Download mẫu luận văn: Liên kết tải xuống

7. Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế: Y tế tuyến xã

Tên chủ đề: Quản lý nhà nước về y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Tóm tắt các chương:

 • Chương 1: Lý luận chung về quản lý nhà nước về y tế
 • Chương 2: Quản lý nhà nước về y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Ba Vì
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Ba Vì
Ảnh mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về y tế
Y tế tuyến xã

Download mẫu luận văn: Liên kết tải xuống

8. Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế: Nhập khẩu trang thiết bị y tế

Tên chủ đề: Quản lý nhà nước về nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Tóm tắt các chương:

 • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với nhập khẩu trang thiết bị y tế
 • Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
 • Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về nhập khẩu trang thiết bị y tế ở Việt Nam thời gian qua
 • Chương 4: Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Việt Nam
Ảnh mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về y tế
Hoạt động nhập khẩu trang thiết bị y tế

Download mẫu luận văn: Liên kết tải xuống

Một bài luận hay cần bao gồm nhiều yếu tố, có tài liệu tham khảo tốt là một phần của thành công đó. Với những gợi ý trên, hy vọng các bạn sẽ không còn gặp khó khăn trong quá trình làm bài thi Tiểu luận quản lý nhà nước về y tế.

Related Posts

ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Bài tập chương 1 – Bài 7 – Sinh học 9 – Cô Đỗ Chuyên (HAY NHẤT) Bài tập chương 1 – Bài 7 – Sinh học…

biên bản kiểm tra thư viện của ban giám hiệu

Biên bản bàn giao tài liệu và trách nhiệm trong việc bàn giao thư viện trường học. Khái niệm biên bản bàn giao thư viện trường học…

cảm nhân về cuộc đời và sự nghiệp của bác

Nếu bạn muốn viết một bài luận đề 1 Viết bài tập làm văn số 5 lớp 9 ( Bài 20 Ngữ văn 9 ) thì không…

thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương

(Quanlynhanuoc.vn) – Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vấn…

mẫu báo cáo thực hành vật lý 12 cơ bản

Mục lục A. Kết quả báo cáo thực hành bài 6 vật lý 12 Học Ngay Lớp Ôn Tập Và Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT 2023 Môn…

lời mở đầu bài báo cáo chuyến đi thực tế

4/5 – (6 phiếu) Phần giới thiệu là một phần không thể thiếu của bất kỳ bài báo hoặc tài liệu nghiên cứu nào. Bởi vì từ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *