trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tể

 • Reads 427,997
 • Votes 36,001
 • Parts 71

Complete, First published May 11, 2019

Bạn đang xem: trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tể

Table of contents

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

  Xem thêm: người yêu cũ em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Wed, Jun 16, 2021

 • Thu, Jul 15, 2021

 • Wed, Jul 21, 2021

  Xem thêm: khi mây đen gặp trăng sáng

 • Sat, Jul 31, 2021

 • Tue, Dec 14, 2021

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục
  
  Thể loại: trọng sinh, ngọt, tử sinh, bánh bao, sảng văn
  
  Số chương: 148
  
  Tình trạng hiện tại tại: toàn trả văn - edit on-going.
  
  Văn án
  
  Thanh niên đơn thân Hứa Chiêu mới mẻ đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH, đang được sẵn sàng cút ứng tuyển, đùng một phát xuyên về trong những năm 80, ko Internet, ko TV, không tồn tại chi phí còn ko trình bày, bất ngờ nhận thêm một người con 2 tuổi tác.
  
  Thân sinh - Tự bản thân sinh
  
  Nhi tử không tồn tại áo đem.
  
  Nhi tử không tồn tại món ăn.
  
  Nhi tử không tồn tại đồ gia dụng nghịch ngợm.
  
  Nhỉ tử không tồn tại "cha".
  
  ...
  
  Không với cậu, nhi tử sinh sống thế nào là. Hứa Chiêu đưa ra quyết định, người con này cậu nuôi.
  
  Một câu trình làng vắn tắt: Trọng sinh về trong những năm 80, đem bám theo đàn ông cút đoạt được nhân sinh.
  
  Đọc phía dẫn:
  
  Truyện này là hư hỏng cấu, đồng tính hoàn toàn có thể kết duyên.
  
  Nhân vật chủ yếu phân biệt: thụ, đàn ông, công
  
  Hằng ngày là và ngọt ngào.
  
  TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WORDPRESS MY DEAR VÀ WATTPAD CỦA EDITOR, VUI LÒNG KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
  
  Phường.s: Vui lòng follow wordpress để tiếp gọi những chương mới mẻ một cơ hội sớm nhất và đúng đắn nhất.
  
  Link Wordpress: My dear - https://themiraclewithinonesheart.wordpress.com
  Search google nhằm dò xét tìm tòi vị những kể từ khóa: My dear wordpress, Trọng sinh những năm 80 chăm sóc tể tể edit

#181danmei