xuyên thành sư tôn có độ nguy hiểm cao

 • Reads 754,974
 • Votes 85,554
 • Parts 154

Complete, First published Dec 30, 2021

Bạn đang xem: xuyên thành sư tôn có độ nguy hiểm cao

Table of contents

 • Chương 1: Vật Đổi Sao Dời

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 2: Sở Bộ Sinh Liên

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 3: Mắt Mờ Không Thấy

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 4: Giấc Mộng Nam Kha

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 5: Như Đọa Biển Khói

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 6: Con Rết Trăm Chân

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 7: Ngoài Mạnh Trong Yếu

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 8: Tẩu Hỏa Nhập Ma

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 9: Nhiệt Tình Như Lửa

  Fri, Jan 21, 2022

 • Fri, Jan 21, 2022

 • Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 12: Lạnh Tựa Băng Sương

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 13: Sóng Gợn Lăn Tăn

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 14: Ta Tới Cầu Thân

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 15: Yếu Đuối Vô Dụng

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 16: Dấu Đỏ Phượng Hoàng

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 17: Cục Lông Đỏ Đậm

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 18: Sét Giữa Trời Quang

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 19: To Gan Lớn Mật

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 20: Giống đa phần Khác Ít

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 21: Không Giận Tự Uy

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 22: Tam Thủy Lưu Băng

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 23: Trục Xuất Sư Môn

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 24: Không sành Vô Tội

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 25: Oán Linh Lấy Mạng

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 26: Lan Đình Phượng Hoàng

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 27: Tam Đại Thần Khí

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 28: Yêu Tộc Chặn Giết

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 29: Thanh Thanh Non Nớt

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 30: Không Chỗ Dung Thân

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 31: Thần Hồn Điên Đảo

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 32: Vết Bớt Đỏ Tươi

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 33: Hoa Đăng Hồi Đường

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 34: Trận Pháp Hóa Hình

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 35: Vén Mây Thấy Sương

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 36: Luyện Hóa Linh Lực

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 37: Chất Độc Ly Hồn

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 38: Nhân Thế Biến Đổi

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 39: Thiếu Niên Hữu Nghị

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 40: Mai Nở Hai Lần

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 41: Giấc Mộng Vô Ngần

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 42: Hành Hiệp Trượng Nghĩa

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 43: Ngọc Tủy Xanh Sẫm

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 44: Phù Hiến Kiếm Các

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 45: Kiếm Trủng Kiếm Các

  Fri, Jan 21, 2022

 • Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 47: Phần Mộ Mai Cốt

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 48: Băng Tuyền Hậu Viện

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 49: Con Rắn Màu Đỏ

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 50: Đại Hội Xiển Vi

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 51: Một Kiếm Khiếp Người

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 52: Thanh Ngọc, Mục Trích

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 53: Thiếu Niên Hữu Nghị

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 54: Lôi Kiếp Nguyên Anh

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 55: Cảm Động Đất Trời

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 56: Ngọn Đèn Trường Minh

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 57: Trời Giáng Lôi Phạt

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 58: Dung Hợp Ký Ức

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 59: Bại Giả Cật Thổ

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 60: Không Sợ Gì Cả

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 61: Đến Thành Nhàn Vân

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 62: Lộ Trình Di Chuyển

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 63: Y Quán Lâm Quan

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 64: Muốn Sống Không Được, Muốn Chết Không Xong

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 65: Tùy Tâm Sở Dục

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 66: Nước Mắt Giao Nhân

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 67: Cơ Duyên Thiên Đạo

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 68: Mới Thoát Ổ Sói, Lại Vào Hang Cọp

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 69: Máu Lạnh Vô Tình

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 70: Mười Ba Dịch Quỷ

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 71: Tóc Bội nghĩa Tai Trắng

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 72: Uy Nghiêm Sư Tôn

  Fri, Jan 21, 2022

 • Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 74: Trời Xui Đất Khiến

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 75: Không Gì Xảy Ra

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 76: Về Ly Nhân Phong

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 77: Tới Đúng Lúc Lắm

  Fri, Jan 21, 2022

  Xem thêm: nhật ký anne frank

 • Chương 78: Sông Cuộn Biển Gầm

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 79: Sau Này Đừng Tìm Ta Khóc

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 80: Ly Tác, Canh Lan

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 81: Tiên Nhân Dưới Trăng

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 82: Hạ Nhiệt tàn ác Liệt

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 83: Ngươi sành Sai Chưa

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 84: Nhỏ Không Đáng Kể

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 85: Tiên Sinh Dạy Sáo

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 86: Ta Giết Mục Trích

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 87: Bế Tắc Cảnh Cô Hồng

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 88: Thật Là Lẳng Lơ

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 89: Bắt Gian Tận Giường

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 90: Giải Độc Kiểu Khác

  Fri, Jan 21, 2022

 • Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 92: Đạo Lữ Khế Nha

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 93: Trầm Tư Suy Ngẫm

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 94: Cơ Duyên Trời Ban

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 95: Tiền Căn Hậu Quả

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 96: Phụng Tuyết, Cố Dung

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 97: Tình Thương Của Cha

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 98: Lôi Kiếp Lại Tới

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 99: Lôi Phạt Lôi Kiếp

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 100: Rồng tàn ác Rít Gào

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 101: Đùa Giỡn Tình Cảm

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 102: Ma Tu Thoát Ra

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 103: Sư Môn Hòa Thuận

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 104: Thất Thần Làm Gì

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 105: Thánh Quân Phụng Tuyết

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 106: Tâm Ma Ly Hồn

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 107: Tòa Thành Phong Đô

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 108: Cứu Mạng Chó Của Ta

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 109: Sinh Hồn Vào Nhầm

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 110: Thẩm Thị Phù Tễ

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 111: Mục Thị Phụng Tuyết

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 112: Rối Gỗ Phụng Tuyết

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 113: Ta Nhận Ra Ngươi

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 114: Không Đúng Chỗ Nào

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 115: Trận Pháp Thủy Quỷ

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 116: Khắp Thành Rực Lửa

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 117: Ta Sẽ Tìm Người

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 118: Khóc Cho Ta Xem

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 119: Mãnh Nam Rơi Lệ

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 120: Chưa Thành Thân Đã Có Con

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 121: Tuyên Dâm Giữa Ban Ngày

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 122: Ra Đây Nhận Lấy Cái Chết

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 123: Phế Điểu Nhận Lấy Cái Chết

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 124: Người Được Trời Chọn

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 125: Mãi Mãi Không Rời Xa Nhau

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 126: Mai Nở Ba Lần

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 127: Lời Ngon Tiếng Ngọt

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 128: Hồng Nhan Xương Khô

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 129: Thiên Đạo Sửa Đúng

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 130: Tiên Sinh Chuyển Thế

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 131: Một Đạo Phân Thần

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 132: Nốt Ruồi Son Trên Gáy

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 133: Ve Vãn Đánh Yêu

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 134: Hơi Thở Thoi Thóp

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 135: Đáng Yêu Đến Lạ

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 136: Trời Giáng Lôi Phạt

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 137: Trần Ai Lạc Định

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 138: Kết Giới Phản Phệ

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 139: Ảo Giác Mê Hoặc

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 140: Sau Này Bị Làm Sau

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 141: Có Gì Sai Sao

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 142: Bắt Đầu Đếm Ngược

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 143: Huynh Hữu Đệ Cung

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 144: Linh Lực Yêu Tu

  Fri, Jan 21, 2022

 • Fri, Jan 21, 2022

 • Phiên Ngoại 1: Đại Điển Hợp Tịch

  Fri, Jan 21, 2022

 • Phiên Ngoại 2: Kính Chu Trần

  Fri, Jan 21, 2022

 • Phiên Ngoại 3: Thế Giới Kinh Thế Lục Sau Đó

  Fri, Jan 21, 2022

 • Phiên Ngoại 4: Sư Tôn Và Nhãi Con Hằng Ngày

  Fri, Jan 21, 2022

 • Phiên Ngoại 5: Huynh Trưởng Tẩu Tẩu

  Fri, Jan 21, 2022

 • Phiên Ngoại 6: Cuộc Sống Hằng Ngày Tại Ly Nhân Phong

  Fri, Jan 21, 2022

 • Phiên Ngoại 7: Lâm Hạ Xuân

  Fri, Jan 21, 2022

 • Phiên Ngoại 8: Năm Tháng Còn Dài

  Xem thêm: đọc truyện tổng tài anh quá bá đạo rồi

  Fri, Jan 21, 2022

 • Sat, May 27, 2023

[1] Hoàn - 2020
  ----------
  - Tác giả: Nhất Tùng Âm
  - Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ gia dụng luyến, Niên hạ, 1v1, HE
  - Số chương: 153
  - Chuyển ngữ: Trầm Yên
  ----------
  Văn án:
  "Trải qua quýt trắc trở, ko thay đổi sơ tâm."
  ------
  Thẩm Cố Dung cố trầm trồ điềm tĩnh, đo lường coi nên giáo dục phản diện thực hiện người thế nào là.
  Phản diện nhỏ vẫn ko rộng lớn, khi nhấp lên xuống chạy cho tới cạnh hắn, mượt giọng thực hiện nũng với y: "Sư tôn ơi, con cái mong muốn ăn kẹo!"
  Nam chủ yếu mặt mày mũi tối tăm, trốn Thẩm Cố Dung như trốn yêu thương tai ác, tránh xa cho tới tám trượng, từng khuôn mặt mày ghi chan chứa chữ "Ta mong muốn khi sư khử tổ!".
  Thẩm Cố Dung: "...???"
  Không đích thị, rốt cuộc vô nhì ngươi ai sẽ là phái mạnh chính? Ai mới nhất là phản diện?
  ...
  Mãi cho tới ở đầu cuối, khi phái mạnh chủ yếu tiếp tục cứng cáp dịu dàng êm ả "đại nghịch tặc bất đạo" với hắn, Thẩm Cố Dung mới nhất nắm chắc...
  Cái nghề nghiệp và công việc đặc trưng sư tôn này, mặc dù đồ gia dụng đệ ngươi sở hữu là phái mạnh chủ yếu hoặc phản diện... thì cũng thường rất nguy khốn.
  Nguy hiểm, nguy khốn, nguy khốn.
  ****----
  Ngày nào là Mục Trích mong muốn khi sư khử tổ, kỳ vọng sư tôn đạo mạo cơ của tớ tiếp tục bắt gặp báo ứng.
  Mãi cho tới một ngày nọ, ở đầu cuối sư tôn của hắn cũng tẩu hỏa nhập quỷ.
  Mục Trích còn còn chưa kịp sung sướng, trời xui khu đất khiến cho loại gì tuy nhiên hắn bỗng nhiên trị hình thành bản thân nghe được điều phát biểu trong tâm địa sư tôn rồi.
  ...
  Sư tôn giá buốt lùng tựa băng sương, thanh lãnh tựa tiên nhân.
  Trong lòng lại nói: "Đồ nhi dễ thương và đáng yêu, tớ mong muốn xoa xoa."
  "Làm tớ hoảng bị tiêu diệt cút được! Có quỷ!"
  "Không mong muốn tu luyện chỉ mong muốn ngủ, thiệt phiền toái."
  ...
  Mục Trích: "???"
  ------
  #Thẩm_Cố_Dung_ta_chỉ_muốn_sống_yên_ổn_thôi_mà
  Vai chính: Thẩm Cố Dung, Mục Trích

#23niênhạ